02.03.2024


06.07.2023г. Вътрешни правила за реда за съставяне и движение на счетоводните документи и свързаните с тях документи и процедури в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град. 3.12 MB
30.05.2023г. Вътрешни правила за класификация на информацията в ОД "Земеделие" - София-град. 1.50 MB
24.03.2023 г. Инструкция относно информиране на субектите на данните и прозрачност при обработването на лични данни 2.41 MB
13.02.2023г. Вътрешни правила за организацията, реда и експлоатацията на служебните автомобили, собственост на Областна дирекция „Земеделие“ – София-град 1.59 MB
27.01.2023г. Антикорупционен план на ОД "Земеделие" - София-град за 2023 г. 5.92 MB
12.01.2023г. Стратегически план за развитието на Областна дирекция "Земеделие" - София-град за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2025 г. 2.42 MB
17.06.2022г. Основни норми при комбиниран режим на разход на гориво (бензин или дизелово гориво) за автомобили, собственост на Областна дирекция „Земеделие“ – София-град, описани подробно в Приложение № 2 към Вътрешните правила за организацията, реда и експлоатацията на служебните автомобили, собственост на Областна дирекция „Земеделие“ – София-град 374.38 KB
17.06.2022г. Вътрешни правила за организацията, реда и експлоатацията на служебните автомобили, собственост на Областна дирекция „Земеделие“ – София-град 1.96 MB
15.06.2022г. Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град 4.30 MB
15.06.2022г. Вътрешни правила за прилагане на системата за двоен подпис в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град 1.69 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


ADDRESS:

Sofia 100,
148, Vitosha bul.

PHONES:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392