28.01.2023


27.01.2023г. Система за определяне на резултатите от тест и интервю по обявения конкурс за длъжността: “Началник на Общинска служба по земеделие Източна" към Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” – София-град. 103.00 KB
20.01.2023г. Информация до допуснатите кандидати за длъжността “Началник на ОСЗ Източна”, към Главна дирекция „Аграрно развитие”, в Областна дирекция “Земеделие” – София-град 83.00 KB
20.01.2023г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Началник на ОСЗ Източна”, към Главна дирекция “Аграрно развитие“, в Областна дирекция “Земеделие” – София-град 72.58 KB
18.01.2023г. СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ - ИЗТОЧНА“ 13.53 KB
Заявление за участие в конкурс 76.50 KB
Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС 15.47 KB


ADDRESS:

Sofia 100,
148, Vitosha bul.

PHONES:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392