28.01.2023


19.04.2022г. Методология за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна дирекция „Земеделие“ – София-град 165.07 KB
05.04.2022г. Заповед за приемно време на Директора на ОД "Земеделие" - София-град и началниците на Общинските служби по земеделие 86.50 KB
04.04.2022г. Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - София-град за осигуряване на непрекъсваем режим на работа на Центровете за административно обслужване 80.50 KB
04.04.2022г. Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - София-град за удължено работно време на Центровете за административно обслужване 81.00 KB
04.04.2022г. Анкетна карта за проучване удовлетвореността на потребителите на административни услуги. (Попълнените анкети могат да бъдат изпращани по електронна поща или пускани на обособените места в ОДЗ и ОСЗ) 72.21 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПРИ ПРОМЯНА НА ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 138.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕСТИТУЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ 139.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 70 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 186.50 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 69 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 166.00 KB
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 168.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Sofia 100,
148, Vitosha bul.

PHONES:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392