28.01.2023


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ-ГРАД ЗА 2021 г. 149.00 KB
Заявление за достъп до обществена информация. 76.76 KB
Наръчник "Как да получим достъп до информация" 218.00 KB
Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. 77.10 KB
Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град". 107.12 KB
Решение за достъп до обществена информация. 77.43 KB
Заповед за утвърждаване на "Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град". 88.00 KB
Такси за предоставяне на достъп до обществена информация. 76.86 KB
Регистър за достъп до обществена информация и движението им за периода. 11.14 KB
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация. 76.30 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Sofia 100,
148, Vitosha bul.

PHONES:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392