22.05.2024


1.09.2020г. СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 218.41 KB
1.09.2020г. ХАРТА НА КЛИЕНТА 277.74 KB
1.09.2020г. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ ЗЕМЕДЕЛИЕ “ ЛОВЕЧ И ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРИ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РАБОТАТА С ГРАЖДАНИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И НА ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. 143.65 KB
01.09.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРОТОКОЛ ПО ОБРАЗЕЦ, ЗА УСТНО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ. 211.35 KB
01.09.2020г. ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ. 131.69 KB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване граждани и юридически лица в областна дирекция "Земеделие" - Ловеч 95.57 KB
Харта на клиента с приложения - 1 и 2 594.46 KB
Вътрешни правила за работа и документооборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч 338.53 KB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване граждани и юридически лица в областна дирекция "Земеделие" - Ловеч с приложения № 1 и № 2 422.60 KB
Приложение Анализ на проведени анкети за 2017г. 260.26 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация