Върни се горе

Водещ: Можем ли да приемем, че у нас пикът на африканската чума е преминал и епидемията вече е овладяна, питаме министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева.
Десислава Танева: Благодаря за въпроса. Разбира се, най-експертно, професионално, в научен план отговор могат да дадат епозоотолозите и специалистите в тази област. От гледна точна на Министерство на земеделието, екипът на Националната епизоотична комисия и екипът, който управлява кризата, можем категорично да кажем – да, интензитетът драстично намаля, в последните 22 дни нямаме нито едно регистрирано огнище, а от 1 август до този момент са регистрирани само 5 от всички 35 огнища, които бяха регистрирани до този момент от началото на лятото в България. Статистиката е категорична, интензитетът е значително намалял, в последните 40 дни от тези 5 случаи само един е в индустриален обект със значително по-малък брой свине, отколкото в началото на кризата. В този смисъл може да заключим: интензитетът е драстично намалял, смеем да твърдим, че кризисната ситуация е овладяна. Това изобщо обаче не означава, че всичко спира дотук, напротив, трудното тепърва ни предстои. На цялата общност, която е засегната от тази тема, мога да кажа, че в България вече в влязъл този вирус Африканска чума по свинете, въпросът е как да продължим, при какви условия да се отглеждат домашните свине в България, така че пораженията от този вирус да са минимални. И в този смисъл е работата, която ни предстои в кратки срокове, така че пораженията от този вирус да се минимални. И в този смисъл е работата, която ни предстои в кратки срокове, за да може следващата година в летните месеци, когато е пикът на заболяването, щетите да са съвсем минимални.
Водещ: С колко е намалял броят на свинете у нас, в резултат на Африканската чума?
Десислава Танева: В резултат на Африканската чума по свинете и огнищата, които бяха регистрирани тази година, пак повтарям – 35 общо, от които 7 в индустриални ферми, поголовието е намаляло с около 20%, това е статистиката.
Водещ: А колко са инфектираните зони, колко са санитарните, колко са засегнатите свинекомплекси и големи фермерски стопанства?
Десислава Танева: От тези 35 огнища, които от началото на кризата това лято и пикът на заболяването бяха регистрирани, 7 са индустриалните свинекомплекси, общият брой на засегнатите свине е 132 хил. близо. За статистиката на практика остана само едно огнище, чието унищожаване не е приключило, това е свинекомплекса в Голямо Враново, по информация от Българска агенция по безопасност на храните в началото на идната седмица и те ще приключат и ще преминат към почистващите и дизенфикционни дейности.
Водещ: Министър Танева, възможно ли да бъдат отменени всички забрани на лов в райони с констатирани случаи на Африканска чума, както и да бъде разрешен в най-къс срок груповия лов на дива свиня с кучета, при засилени мерки за биосигурност, за това настояват от ловно-рибарските дружества, това възможно ли е?
Десислава Танева: Трябва да започна отговора на този въпрос, с думите, с които започнах и от началото на нашия разговор: наличието на вируса Африканска чума по свинете засяга на практика цялото общество и ние трябва да сме в достатъчна степен информирани за това заболяване и всеки, според неговата битност какви мерки трябва да вземе, за да ограничим разпространението му. В този смисъл основна част от обществото, от което и пряко зависи разпространението, респективно ограничението на този вирус, са ловците. Какво направихме и към момента: в процедура е приемането на изменения на Закона за лова с целта да се допусне чрез издаване на заповед, но по възможност дадена от закона във връзка с Африканската чума по свинете, санитарен обстрел по дива свиня по-рано от обичайния срок за откриване на ловния сезон и, разбира се, и по-дълго след обичайния му край. С целта тази година и този сезон ние имаме изключително амбициозен план – категоричната депопулация на дивата свиня – един основен резервоар на разпространение на вируса Африканска чума по свинете. Аз съм убедена, че с тази законова промяна заповедите, които ще бъдат издаден на практика, значително увеличеният срок за острел на дива свиня само говоря, ние трябва да изпълним този план и в този смисъл съм убедена, че трябва да имаме по-добър резултат. По отношение на сегашните ограничения за инфектираните зони, към момента 58 са случаите на Африканска чума по свинете при дивата свиня, засегнатите диви свине са малко повече. Ние взехме мерки в последните два месеца чрез възможен инструментариум имаме близо 2 хил. диви свине отстреляни и изградени капани над 400 в държавните горски стопанства и над 200 в ловните сдружения. Имаме активно претърсване за трупове в тези инфектирани зони, които са на брой 49 и там се извършва активно претърсване. И в тези 49 инфектирани зони има различен вид ограничения – на практика са ограничени действията в горите. Имахме и проверка от екипа от Еврокомисията за тези мерки, очакваме тяхното становище, тяхната препоръка, тъй като тези ограничения са от стратегията за борба с Африканската чума по свинете на ЕС от 2015 г. Ще се съобразим с тяхното становище и това, което можем да допуснем, ще го направим, включително и разбира се това, за което настояват и ловните сдружения, но при мерки за биосигурност. В момента екип на БАБХ разработва за улеснение на тази общност съвсем на достъпен език указания какво означават мерки за биосигурност при лов и какво всеки от ловците трябва да спазва, ако щете мога да го нарека и като хигиенни правила, във връзка с упражняването на тази дейност. Надявам се, че до края на месеца ние ще имаме яснота, в каква посока можем да направим изменения.
Водещ: А в какво се изразява министър, Танева, засилването на мерките за биосигурност – при движение на хора, на превозни средства?
Десислава Танева: При придвижване на хора, превозни средства, превозните средства и хората, които извършават различни дейности в горите да минават през дезинфекция на влизане, на излизане, говорим за смяна на дрехите, изпиране на обувките, с които се ходи в тези зони, става въпрос за правила от този характер.
Водещ: А как са компенсирани фермерите, заради загубите си, в резултат на констатираните огнища?
Десислава Танева: Има действащо европейско законодателство, реципирано е и в националното, по отношение на това, какви обезщетения се полагат на стопанствата при епизоотия, в конкретния случай Африканска чума по свинете. За всички регистрирани стопанства се полагат такива обезщетения, те се полагат по определен ред, а именно от националната статистика информация за пазарната цена на засегнатия вид животни, продукция и прочее за предходен месец, предшестваше регистрацията на огнището за категории, за които няма официална статистика се ползва оценка, която е по възлагане на БАБХ. И по тези правила са изчислени обезщетенията на засегнатите регистрирани в БАБХ животновъдни обекти за отглеждане на домашни свине. Проблемът, с който се сблъскахме, това е отглеждането на домашни свине в личните стопанства, на село, без регистрация, те не могат да попаднат под тези норми, но най-вече проблемът е, че тези лични стопанства са без мерки за биосигурност. Какво предприехме за тях, а и на практика решенията за доброволното усвояване на месото или превантивното усвояване на месото, преди обичайният срок Коледа. На всички тези стопани, пак казвам, чиито стопанства се отглеждат домашни свине, без мерки за биосигурност и носят на практика висок епизоотичен риск за разпространение на заразата и които изпълниха нашите препоръки, за което искам наистина да благодаря за разбирането, без значение, че то донесе много отрицателни емоции за тези стопани, ние ги подпомогнахме и подпомагаме все още, тъй като продължава изплащането с 300 лв. за почистването на личното стопанство. Оттук нататък ни предстои трудното – да репопулираме в подходящия момент за това и със съответните условия мерките за биосигурност за отглеждане на домашните свине. Какво правим в тази посока – комуникираме, включително и със съответните експерти отварянето на няколко целеви приема по Програмата за развитие на селските райони – мярка 6.3 и за стопанствата за животновъдните обекти и за индустриалните – мярка 4.1. Всички тези приеми ще бъдат целеви, 6.3 е за малките фермери, които също бяха нерегистрирани, намерихме обекти с около 200, имаше до 300 домашни свине, без регистрации и най-вече без мерки за биосигурност, което носи риска. Ние ще подкрепим с тези мерки всички стопани, които искат да продължат да отглеждат домашни свине, те трябва да са при условия на биосигурност, а тези мерки със съответното повишено ниво се подготвят от експерти наши и външни и се надявам, че до края на месец септември ще можем да ги предоставим на заинтересованата общност. Извън това на 26 вече населени вече места, по тяхно желание, в наистина районите с най-висок интензитет на отглеждане на домашни свине в личните стопанства бяха проведени с подкрепата на Службата за съвети в земеделието информационни кампании за това, какво представляват мерките за биосигурност, съвсем разбираемо в помощ на стопаните, които искат да продължат с отглеждането, но вече следващата година и при условия, така че да не подишваме епизоотичния риск от разпространение на заразата, това е предизвикателството, което ни предстои и то е много важно.
Водещ: Ако разбирам правилно, превенцията за в бъдеще са мерките за биосигурност?
Десислава Танева: Категорично, за да продължим напред, за да има България собствено производство на свинско месо, ние трябва да сме наясно, че това може да се случи само ако условията на отглеждане на домашните свине, без значение на вида обект – лично стопанство, фамилна ферма или малко стопанство или индустриален обект трябва да са с нива на биосигурност, съотносими на риска на разпространение на Африканка чума по свинете. Практиката показва, че и в останалите страни, след навлизането на Африканска чума по свинете държавите са променили законодателството си в тази посока, останали са разбира се по-високи изискванията, така както ще станат и при нас за всеки тип ферма с целта единствена да продължим да имаме собствено производство.
Водещ: Но у нас предстоят ли промени в законодателството?
Десислава Танева: Разбира се, аз анонсирах, очакваме до края на септември да сме готови с новите мерки за биосигурност, които ще изискаме от различните видове стопанства, основно три види – индустриални фермери, фамилни ферми и лични стопанства, след което всичко това ще се инплементира в съответното законодателство и следващата година всички трябва да са по този ред. Пак казвам, стратегическата цел е ние да запазим собственото си производство.
Водещ: Ваксини срещу тази епидемия има ли?
Десислава Танева: Не, няма, и това е най-големият проблем. Да, и до сега в България е имало епизотии, да, мерките, които се прилагат, те са по европейското законодателство и са изключително непопулярни. Защото безспорно методът няма как да е приемлив за хората, за стопаните. Но науката е казала, че това е методът, ние сме длъжни да го изпълняваме. Но докато за останалите заболявания има ваксина, така беше и при заразния нодуларен дерматит 2015 г., тук няма лечение. Няма ваксина, няма краткосрочно виждане на екипи, които да смятат, че ще стигнат до нейното успешно разработване. И в този смисъл единствената ни възможност, за да имаме собствено производство, е да отглеждаме този вид животни за месо в подходящите условия. За да не разпространяваме вируса. Това е. И това трябва ясно всеки да го осъзнае, разбере и оттук нататък да продължим с различно ниво на биосигурност. Тогава и мерки, които бяха предприети тази година с цел да ограничим това заболяване, няма да бъдат предприети по този начин. Нашият основен проблем беше високата популация на домашни свине, които са отглеждани в стопанства без биосигурност и носят високия риск от разпространение, и дивата свиня. И в двете посоки в съответните срокове ви казах какво е нашето виждане и план за работа. За дивите свине имаме ясен план за отстрел, ясна визия за процедурата за санитарния отстрел на дивата свиня, на практика близо два пъти повече от обичайния ловен. А за домашните свине септември определяме мерките за биосигурност, новите, започваме промени в законодателството до края на годината, отваряме целевите приеми в програмата за развитие на селските райони, насочени към малки индустриални ферми, за подкрепа на изграждането им. И от следващата година началото всички трябва да продължим по новите условия. Това ще ни гарантира запазване на национално производство на свинско месо.
Водещ: Министър Танева, от 1 септември започна пробното преброяване на близо 3000 различни по размери и специализация земеделски стопанства в страната. Разполагате ли с информация на този етап, какво показва то?
Десислава Танева: Това е пробно преброяване, на практика преброяванто основното е през 2020 г., от 1 септември до края на месец ноември. Пробното преброяване се извършва съгласно регламент на ЕС, то се извършва във всички страни членки. Неговата цел е на практика да се проверят подготвените въпросници дали обхващат всички видове въпроси и теми, за които трябва да се събере статистика, включително ще стартираме и онлайн такова преброяване, за да не се разкарват екипите по стопанствата. В зоните с африканска чума по свинете там стопаните ще се извикват в службите, за да не носи тази дейност и риск от разпространение на заразата. Ние не можем на този етап, разбира се, да дадем анализ дали ще претърпят промени въпросниците. Целта на пробното преброяване е това, за да проверим дали въпросниците отговарят на целите на преброяването, или ще имаме допълнение или корекции.
Водещ: И накрая какво предстои в отрасъла земеделие?
Десислава Танева: Извън детайлите, които разказват какво и в какви срокове правим за Африканска чума по свинете, нейното ограничаване и начин на отглеждане на домашни свине, безспорно темата, която е най-горещата за земеделските производители, това е дебатът за Общата селскостопанска политика. Ние сме в етап на провеждане на дебата по първия слот анализ, на 9 септември има график за срещи, заявени от браншови организации, за дебат по тази тема, за да представят техните бележки. Трябва да финализираме този слот анализ и, разбира се, за да продължим напред, очакваме приемането и приключването на въпросите на ниво Европейски парламент и комисия. Относно финалния вид на трите регламента, бюджета, разбира се, и оттук нататък да продължим така, както е по тези регламенти.

Сподели в: