Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев участва в заседание на междуведомствената работната група за изработване на Наредба за условията и реда за предоставяне за стопансиване и управление на комплексните и значими язовири в страната. В срещата, която се проведе в МЗХ, участие взе и заместник-министърът на енергетиката Николай Николов. По време на заседанието се прецезираха текстове за реда и условията за стопанисване и управление на язовирите, които са публична държавна собственост, както и предоставянето на тези функции на държавните търговски дружества.

В началото на месец април предстои последно заседание на междуведомствената група, на което да бъде одобрен проектът на документа. След това предстои разглеждането му в Министерски съвет.

В срещата участваха и представители на Министерски съвет, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, „Напоителни системи“ ЕАД, НЕК ЕАД, Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, Български ВиК холдинг.

Сподели в: