Върни се горе

Грижата за земята, за плодородието и опазването на почвените ресурси е приоритет във водените политики от Министерството на земеделието и храните. Поради климатичните промени е важно да се работи за утвърждаването на знания и добри практики, свързани със съвременните модели за устойчиво управление на природните ресурси и опазване на почвите и водите. Това каза заместник-министърът на земеделието  храните Георги Тошев по време на честването на Световния ден на почвата и провеждането на Международната научна конференция на тема: „Екология и агротехнологии – фундаментална наука и практическа реализация“, организирана от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ (ИПАЗР).

Заместник-министър Тошев посочи, че учените от Института работят за опазване на  почвите, като насочват усилия за увеличаване на съдържанието на почвеното органично вещество, намаляването на почвената ерозия, както и за възстановяването на нарушените терени.  

„Пожелавам успех на всички участници във форума, където ще се проведат задълбочени дискусии за селскостопанското производство, което трябва да развиваме в унисон със съвременните агротехнологии“, каза в заключение заместник-министърът.

Той връчи поздравителен адрес от министъра на земеделието и храните Кирил Вътев на директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров“ проф. Ирена Атанасова.

Сподели в: