Върни се горе

Изключително важно е да се намери правилният баланс между политиките в областта на рибарството и околната среда в Черно море. Нужни са общи инициативи и усилия от всички черноморски държави за смекчаване на негативните ефекти от човешката дейност и изменението на климата. Несъмнено координация на регионално ниво ще бъде далеч по-ефективна от индивидуалните действия на всяка страна. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на заседание на Управителния съвет на Консултативния съвет за Черно море, което се провежда на 24-25 ноември, с участието на представители на България, Румъния и Европейската комисия. По думите му, благодарение на положените съвместни усилия до момента, устойчивостта на рибарството в региона продължава да нараства.

Ключови приоритети на България за бъдещето на риболова и аквакултурите в Черно море са осигуряването на солидна научна основа, повишаването на научните знания и развитието на изследователския капацитет, посочи аграрният заместник-министър. И уточни, че е ключово гарантирането на равни условия за прилагане на приетите регионални мерки от всички крайбрежни държави и нулевата толерантност към незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Важно е още идентифицирането на мерки за справяне с неблагоприятните последици от климатичните промени и намаляването на въздействието върху чувствителните видове и местообитания, обясни още Георги Събев, като коментира, че те влияят пряко и за постигане на устойчиво рибарство в Черно море.

Заместник-министърът подчерта, че Консултативният съвет за Черно море има осезаема роля при формирането на подходящите решения за преодоляване на предизвикателствата пред рибарството в Черно море на европейско ниво. И допълни, че препоръките и предложения на съвета следва да бъдат в съответствие с целите и принципите за добро управление на Общата политика в областта на рибарството и да подпомагат изпълнението им.

Консултативният съвет за Черно море е създаден през 2015 г. със седалище във Варна и има за цел да информира Европейската комисия и държавите членки за тенденциите и проблемите, свързани с управлението и социално-икономическите аспекти на рибарството и аквакултурите в своята географска зона.

 

Сподели в: