Върни се горе

100 млн. лева са предвидени за напояване и по-ефективно използване на води в последния вариант на частта „Устойчиво земеделие“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), от които ще могат да се възползват земеделските стопани директно. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на видеоконферентна среща с представители на браншови организации в сектора. Той уточни, че бюджетът на проект „Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ нараства със 150 млн. лева. По този начин безвъзмездната финансова помощ за секторите селско и горско стопанство ще бъде над половин милиард лева.

Причините за актуализацията са свързани с ограничените времеви срокове за извършване на  всички необходими действия, включително кумулативна оценка на въздействието върху околната среда и оценка от ИА „Одит на средствата от Европейския съюз“.

„Чрез обособено ново направление „Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства“ във Фонда фермерите директно ще могат да кандидатстват за инвестиции в  поливни системи, , системи за капково напояване, инсталации за дъждуване и други системи за ефективно използване на водния ресурс в процеса на напояване; инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, и за повторно използване на води; оборудване/съоръжения за прилагане на иновативни технологии за пестене на вода; съоръжения за съхраняване на вода - резервоари, цистерни и др.; системи за автоматизирано напояване, включващи цифрови и роботизирани решения, както и други инвестиции, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделска дейност“, информира аграрният заместник-министър.

Освен за ефективно управление на води, със средства от Фонда ще се насърчават инвестиции и в още три направления: Инвестиции в технологична и екологична модернизация; Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци, както и Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях.

На срещата заместник-министър Георги Събев уточни, че се предвижда до края на месец септември работният вариант на НПВУ да бъде изпратен към ЕК, а в първите дни на месец октомври предстои да бъде обсъдена частта за земеделие с Комисията.

Сподели в: