Върни се горе

Българските птичи продукти могат да бъдат конкурентни и да намерят трайно своя ниша на общия европейски пазар, гарантирайки качествена и безопасна продукция и така да задоволят потребностите на взискателния европейски потребител. Това заяви заместник-министърът на земеделието доц. Крум Неделков при откриването на 42-та международна конференция с търговско изложение „Птицевъдство 2022“, организирана от Съюза на птицевъдите в България. Той коментира, че форумът дава възможност да бъдат обсъдени актуални въпроси в сектора, перспективи за неговото бъдещо развитие, да бъдат представени новости в областта на ефективната биосигурност, в генетиката, превенция на заболяванията на база натрупания както български, така и чуждестранен опит.

„Животновъдството, като един от приоритетните сектори се подпомага посредством различни финансови инструменти със средства от европейския и  националния бюджети, с цел запазване на жизнеспособността на стопанствата“, заяви доц. Неделков. Според него по този начин се гарантира ефективно и устойчиво производство, повишаване доходите на фермерите, осигуряване на продоволствената сигурност в дългосрочен план.

Аграрният заместник-министър посочи, че положително влияние за развитието на птицевъдството допринася схемата на държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към, чието прилагане продължава и през 2022 г. Подкрепата  за птицевъдния сектор е стартирала през 2012 г. в България, като за първия шестгодишен период са усвоени 142 122 828 лв. и са подкрепени общо 84 273 386 птици. В периода от 2018  до 30 септември 2022 г.  по схемата на държавна помощ е усвоен бюджет от 175 968 277 лв., като общият брой на подпомогнатите птици е 93 108 546.

„След изтичане на помощта в края на 2022 г., от началото на 2023 г. държавите-членки ще имат възможност да подготвят и нотифицират схеми на държавни помощи, съобразени с действащото законодателство. И Министерството на земеделието предприе действия за пренотификация на съществуващата схема до 31.12.2024 г. по определена от ЕК опростена процедура“, съобщи заместник-министърът. Той уточни още, че средствата по помощта за 2023 г. ще надвишат нотифицирания за периода 2018 - 2022 г. бюджет от 172 764 450 лева. В допълнение, заради кризата в резултат на военните действия в Украйна на сектора е предоставена и финансова помощ в размер на близо 25 млн. лв.

Сподели в: