Върни се горе

„Иновативните продукти, създадени благодарение на учените от Селскостопанската академия (ССА), имат голям потенциал за комерсиализиране и могат да допринесат за развитието на българската икономика“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков на кръгла маса „Успешно земеделие и чиста природа“, организирана от ръководството на ССА.

Заместник-министър Момчил Неков посочи, че предстои отваряне на прием по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, по която ССА е един от допустимите бенефициенти.

Той допълни, че пред аграрната наука стоят редица предизвикателства, сред които осигуряването на продоволствената сигурност, както и привличането на млади и талантливи учени.

„В постоянен диалог и сътрудничество между наука и политици можем да направим крачка напред за гарантиране на продоволствена сигурност, конкурентно земеделие и съхранение на природните ресурси“, заяви проф. дн инж. Мартин Банов, председател на ССА.

Проф. д-р Виолета Божанова посочи пред участниците в събитието, че в резултат на научната дейност ССА предлага решения, свързани с предизвикателствата пред земеделския бизнес и обществото. „Осигуряваме създаването на добавена стойност. Целта ни е да имаме конкурентоспособно и устойчиво земеделие, което постига „повече с по-малко“ в хармония с околната среда“, заяви проф. Божанова.

Сподели в: