Върни се горе

„Трябва да има активна връзка между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото, както и да се стимулира обучението по приоритетни за страната специалности, за които е отчетен недостиг на квалифицирани кадри“. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев при откриването на Форум 2024 под надслов: „Бъдещето се формира днес - образование, иновации, партньорства“, който се провежда в Лесотехническия университет.  Той посочи, че тематичният обхват е актуален и интересен с оглед новите  технологични реалности в образователния процес.

Заместник-министър Тошев каза, че шестте държавни предприятия, със своите 160 териториални поделения в цялата страна, се явяват един от най-големите работодатели в горския сектор. Към момента общата численост на административния персонал в предприятията е 6720 души, от които лесовъдите са 62%. „Във връзка с наредба на Министерството на образованието и науката, за академичната 2023-2024 година държавните предприятия са включени в Списък с работодатели, утвърден от Министерския съвет, които имат право да сключват договори със студенти, на които държавата ще заплаща обучението, в т.ч. по специалностите „Горско стопанство“ и „Екология и опазване на околната среда“ на Лесотехнически университет“, посочи заместник-министърът.  Той поясни, че държавните предприятия ще осигуряват стаж на студентите по съответната специалност и ще им гарантират работно място след завършване на обучението. Бъдещите висшисти от своя страна се задължават да работят в  поделенията на предприятията след дипломиране.

Според заместник - министър Тошев въпреки предприетите действия за повишаване на квалификацията на работещите в горския сектор са необходими допълнителни усилия за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на знанията и уменията на младите хора.

Той пожела на студентите да  изберат за реализация тези възможности, които  ще им дадат шанс за  успешна професионална кариера.

 

Сподели в: