Върни се горе

Сектор „Плодове и зеленчуци“ има висока добавена стойност и осигурява най-много работни места в земеделието, като заетите в него са 3 човека на хектар. Това заяви заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков при откриването на четвъртото издание на Международната конференция InteliFresh 2022. Той допълни, че секторът има важно социално значение и служебното правителство, отчитайки това, се стреми да разработи интервенции и мерки в Стратегическия план и Националния план за възстановяване и устойчивост,  чрез които да се подпомогнат заетите  в него и да се увеличи делът му.

Аграрният заместник-министър посочи, че е от изключително значение да се повиши устойчивостта на земеделските стопанства. По думите му подотрасълът дава възможност на малките и средните земеделски стопанства и фермерите да получават устойчиви доходи.

„Днешният форум насочва вниманието към важността на пазарите, защото след като се произведе нещо то трябва да се реализира. Инициативата предоставя платформа за дискусии и обмен на опит между водещи компании в Нидерландия с български партньори. Това е важно не само за производителите и търговците, а и за потребителите“ добави Тодор Джиков.

Заместник-министърът информира, че политиката на държавата е да се постигне ръст в производството на български плодове и зеленчуци, оттам да се увеличи делът на пазара на родни продукти и като резултат – износът да нарасне.

„Българският сектор „Плодове и зеленчуци“ е изправен пред повишени очаквания за трансформация. Независимо дали става въпрос за отговор на нарастващото търсене, повишаване на конкурентоспособността или за адаптиране към промените в климата, родните фермери се стремят да модернизират производството си и правят иновации повече от всякога“, допълни земеделският заместник-министър. И увери, че правителството се стреми да направи пътя на фермерите възможно най-лесен и да осигури необходимото финансиране по приоритети. Той отбеляза, че са наблюдава и нарастване на интереса към схемите за обвързано подпомагане както при площите, така и при бенефициентите.

„Политиката на Министерството на земеделието по отношение на подпомагането с държавни помощи в сектор „Земеделие” е насочена предимно към малките и средни стопанства и се осъществява в съответствие с политиката на Европейския съюз за насърчаване и устойчиво развитие на малките и средни стопанства“, подчерта Тодор Джиков. И акцентира, че Министерството на земеделието работи в посока развитие на модерно и устойчиво земеделие, въвеждане на иновативни технологии, интелигентно управление на ресурсите и опростяване на институционалната рамка – условия, които да позволят на българските фермери да получават стабилни и високи доходи и да бъдат достатъчно конкурентоспособни на общия европейски пазар, а също така и извън него.

Заместник-министър Георги Събев взе участие в дискусия на тема „Как да се удвои производството на плодове и зеленчуци в България за 5 години“, която се проведе в рамките на форума. „Сектор „Плодове и зеленчуци“ е традиционен за България и за региона и вярваме, че инициативите на настоящето правителство, както и на следващите кабинети, ще помагат на сектора да расте и да се развива“, заяви той.

С представители на нидерландската търговска мисия Георги Събев обсъди теми от взаимен интерес като устойчивостта и сигурността на храните и подкрепата за земеделските производители. „Споделянето на знания и добри практики е начин да вървим напред“, коментира той и допълни, че дискусии могат да се водят и на ниво ЕС, за да се търсят общи решения за напредъка на сектор земеделие. По думите му помощта на университетите и изследователските институти също има важна роля за разгръщането на потенциала на отрасъла. Според него има много възможности за двустранно сътрудничество между България и Нидерландия, които могат да се предприемат за подкрепа на сектора.

Сподели в: