Върни се горе

 

 

 

                „Дълголетният опит и ловни традиции и стремежът ни към повишаване на привлекателността на България като европейска и световна ловна дестинация, хармонират с цялостната насоченост на нашите национални приоритети за устойчиво развитие на дивечовите популации и грижа за тяхното здравеопазване. Това ни дава основание да поставим в рамките на ротационното Българско председателство на Съвета на ЕС ясно и отчетливо и въпроса за необходимостта от общи усилия и политики по отношение опазването и разнообразяването на дивечовото богатство и запазване на неговите местообитания”. Това заяви зам.-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев при откриването на конференцията „Въздействие на Европейското земеделие върху лова и опазването на дивата природа” в Правец.

„Радвам се, че можем да приветстваме представителите на Федерацията на европейските ловни асоциации на този престижен международен форум и да демонстрираме своята ангажираност към важните проблеми, които трябва да бъдат набелязани и поставени на дневен ред пред европейската ловна общност. Сред тях е и най-мащабният - за влиянието на земеделските дейности върху опазването на природата, като се обединим около стабилна и силна позиция за бъдещето на ОСП с грижа за природата. Нейното прилагане трябва да бъде стимул, а не пречка за развитието и опазването на природата и нейното растително и дивечово богатство”, посочи още Добрев.

Той припомни, че във всички закони за лова на дивеча се гледа като на ценно национално богатство и държавата регламентира не само задълженията на тези, които го стопанисват, но и налага ясни правила пред обществото и пред отделната личност с цел да гарантира неговото опазване и съхраняване за бъдещите поколения.

Зам.-министър Добрев подчерта, че една от сериозните задачи, която си е поставила България във ветеринарната област, е по време на нашето председателство да се съсредоточим върху устойчивото управление на здравето на животните, като обръщаме специално внимание на ролята на превенцията на заболяванията по дивите животни. Той припомни за старта на дейността в България на първия в Европа и втори в света (след Канада) регионален CIC Център за опазване здравето на дивеча, създаден по инициатива на страната ни. Задачата му е да обедини усилията на ветеринарни лекари, ловци, местна и централна власт и даде възможност за бърз обмен на информация и координиране на общи действия за превенция и ефикасен контрол на заболяванията по дивеча на регионално ниво. Този център е изграден на територията на България с усилията на трите международни организации- Международният съвет по лова и опазване на дивеча (CIC), Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) и Световната организация за здравето на животните OiE.

Лудвиг Вилнегер, генерален секретар на Федерацията на европейските ловни асоциации изрази също увереност, че дебатите ще бъдат ползотворни и ще дадат възможност за изработване на единна позиция на организацията по бъдещето на ОСП. Целта е да се защитят интересите на страните, които най-силно са засегнати от промяната на местообитанията на дивеча.

                Акцент в провеждането на форума е и отбелязването на 120 години от създаването на най-старата и голямата ловна организация в България, чийто правоприемник е Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, която е съорганизатор на събитието от българска страна. Участници в конференцията бяха и вицепремиерът Валери Симеонов и зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков.

 

 

Сподели в: