Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов и представителите на бизнеса обсъдиха проблемите и перспективите в горския сектор. Пред участниците инж. Чамбов представи актуалните инициативи на министерството за развитието на отрасъла.

„В момента се работи по Наредба 8 за сечите, като предложения за промени могат да се подават до края на месеца“, информира заместник-министърът. И поясни, че се подготвят и изменения в Закона за горите, като уточни, че на по-късен етап ще станат ясни промените, които се правят с цел те да подкрепят дърводобива и преработката на дървесина.

Заместник-министърът подчерта, че Министерството на земеделието и Изпълнителната агенция по горите ще участват активно в работата по тези нормативни актове, така че да са в подкрепа на сектора. „Имаме добро партньорство и комуникация с Народното събрание и се надяваме да защитим интереса на бранша и лесовъдската гилдия“, уточни инж. Чамбов.  

Тема на дискусията бе и заповедта, ограничаваща до 30% сечите в сто годишните гори. Инж. Чамбов обясни, че има доклад на министерството, в който са включени и становища от научните среди за отпадане на заповедта. „Тази позиция се подкрепя и от министъра на земеделието, но към момента тя все още не е отменена, тъй като дейностите в посока нейното отпадане все още продължават“, разясни аграрният заместник-министър. 

Участниците поставиха въпрос за внесените предложения за изменение на Закона за водите, които засягат и дейности в горския сектор. Според тях заложените изменения не са в полза за стопанисването на горите и няма да допринесе за подобряването на експлоатацията на санитарно-охранителните зони. Делегатите в кръглата маса приеха декларация с позиция относно заложените изменения и тя ще бъде изпратена до Комисията по околна среда и водите и Комисията по земеделието, храните и горите, както и до всички парламентарно представени политически сили. 

Представителите на бизнеса подчертаха, че нейното действие затруднява работата им и пречи на развитието на сектора. Те представиха и други основни трудности, които срещат в дейността си. Според тях сред водещите е липсата на суровина, което води до намаляване или временно спиране на работата и съкращаване на персонал. Липсата на кадри и дългосрочно планиране също са сред перипетиите, които срещат всеки ден. Едно от основните им искания е отпадане на ограниченията за добив на дървесина и гарантиране на сигурността на доставките на суровина.

По време на срещата бе коментиран и Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Пред участниците бяха представени и т.нар. горски мерки, които са заложени в плана, чиято основна цел е да подпомогне напредъкът на дърводобивната и дървопреработвателната промишленост.

Експерти от Министерството на земеделието представиха информация за развитието на горския сектор и актуалната ситуация в отрасъла. Бяха направени презентации за дейността на мебелната и дървопреработвателната промишленост, както и от браншовите организации с фокус проблемите и предизвикателствата пред дейността им.

Сподели в: