Върни се горе

„Въпросите за напояването, представителството на браншовите организации и развитието на аграрната наука са от стратегическо значение за бъдещето на българското земеделие.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев на дискусия на тема „Състояние, проблеми и перспективи пред селското стопанство през призмата на поземлените отношения“, организирана от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) и Българската стопанска камара. 
Заместник аграрният министър Стефан Бурджев изтъкна, че основна цел на Министерството на земеделието е да подпомага земеделските стопани и посочи: „Ковид кризата, както и войната в Украйна поставиха земеделските производители пред сериозни предизвикателства. В отговор на поетите от Министерство на земеделието ангажименти, на земеделските стопани бяха изплатени 141,2 млн. лева по Ковид помощта“. 
„Днес видяхме силен пример за постоянен, ползотворен и пряк диалог между представителите на науката, браншовите организации и Министерството на земеделието“, посочи заместник-министърът.
По отношение на напояването Стефан Бурджев коментира, че в държавното дружество са въведени ред и контрол, като са предприети мерки за поддръжка и охрана на съоръженията. 
По време на дискусията се обсъдиха и въпроси за законодателството за земеделските земи, комасацията, необходимостта от единна браншова камара в земеделието, както и дългосрочна стратегия за развитието на сектора. 
В дискусията участваха още Стайко Стайков - председател на УС на БАСЗЗ, Добри Митрев – председател на УС на БСК,  проф. д.н. инж. Мартин Банов, председател на Селскостопанска академия, проф. д.н. Димитър Греков от Аграрен университет Пловдив, Тиери Лескай – генерален секретар на ELO, доц. д-р Румяна Василевска-Иванова от Института по физиология на растенията и генетика към БАН. 
„Въпреки сериозните предизвикателства, които спешно трябва да бъдат решавани в сектор „Земеделие“, трябва да имаме и визионерски поглед за развитието на сектора“, каза още заместник-министър Бурджев.

Сподели в: