Върни се горе

„В диалог с бранша от сектор „Рибарство“, ще търсим възможности за актуализация на производствените програми и подпомагане на бранша. Разговорите са важни, за да намерим най-добрите решения, предвид усложнената обстановка, свиването на пазара и силното повишаване на разходите, формиращи себестойността на продукцията“. Това предложи заместник-министъра на земеделието Стефан Бурджев по време на срещата с бенефициенти по Програмата за Морско дело и рибарство 2014-2020 г., заедно със собственици на ре циркулационни стопанства.

На срещата производителите изразиха своето безпокойство от постоянно растящите цени на електроенергия, природен газ, дърва, пелети и работна ръка. Обсъдени бяха и проблемите при износа на вече произведената риба.

„Необходими са поредица от срещи, за да се набележат възможните решения в сектора, като за целите на популяризиране на решения Управляващия орган ще мобилизира наличните информационни канали.“, заяви аграрният заместник-министър. 

Министерство на земеделието ще търси начини за по-висока информативност и е в търсене на общи решения за разрешаването на поставените искания.

Сподели в: