Върни се горе

Градското земеделие може да допринесе за съхраняване на биоразнообразието и за формиране на зелени пояси около градовете, които чувствително да повишат качеството на градската околна среда. Това каза заместник-министър Вергиния Кръстева по време на откриването на Конференция  „Зелени градове за устойчива Европа“.


Урбанизацията е свързана с негативи като  застрояване на обработваеми площи край градовете и повишена консумация на ресурси, предвид увеличаване на броя на населението. Решението на проблема се крие в създаването на връзки между производителите в аграрните зони и потребителите в града и все по-успешното позициониране на фермерски пазари, заяви Кръстева.


Тя каза, че основен приоритет на общините е да се привличат и насърчават заинтересованите страни да участват в процесите на разработване и прилагане на екологични политики. Така ще се подобри качеството на въздуха, почвите и водите и ще се ограничи замърсяването на градската среда. Вергиния Кръстева подчерта, че не само София, но и останалите големи градове в България, разполагат с голям природен капитал, който все повече се развива и превръща в конкурентно предимство по отношение на зелената икономика. Градовете ни имат сериозен потенциал да се превърнат в едни от зелените градове на Европа с помощта на подходящите стратегии и планиране.

Сподели в: