Върни се горе

В България има над 300 обучени горски педагози, които провеждат ежемесечно занятия в детските градини и училищата в цялата страна.  Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Мирослав Маринов, който даде официален старт на националната кампания на Изпълнителна агенция по горите - "Горска класна стая". Събитието се проведе на територията на Държавно горско стопанство – София, в землището на село Железница,област София.

 Заместник-министър Маринов допълни, че целта на кампанията "Горска класна стая" е да запознаем младите хора с дейностите, които се извършват в горските територии. „Горска класна стая“ е продължение на целогодишната работа на служителите на горските структури в страната, които вече 15 години посещават детски училища и градини и преподават Горска педагогика.   Този път уроците са изцяло практически и са насочени към по-големите, младежите и студентите от учебните заведения по горско стопанство или с интерес към горската практика",каза още той. По думите му, такива занятия трябва да има непрекъснато в учебните заведения.

В рамките на кампанията, в следващите две седмици се предвиждат повече от 40 събития в цялата страна. Заместник-министър Маринов посочи, че  мероприятията ще бъдат специфични според разликите и особеностите на всеки регион.

В националната инициатива участват над 65 горски структури, сред които представители на държавните предприятия, държавни горски и ловни стопанства, регионални дирекции по горите, дирекции на природни паркове, лесозащитни и горски семеконтролни станции.

В днешното събитие в района на село Железница се включиха 15 студенти от факултет „Горско стопанство“ към Лесотехнически университет. Те посетиха предварително определени терени, където се запознаха с лесовъдски мероприятия по отглеждане на гората.   Пред студентите заместник-министър Маринов посочи, че в горите всичко е планувано за десетгодишен период. "Работим с горскостопански планове, които са съгласувани с Министерство на околната среда и водите. В тях е разписано с всяко насаждение какви лесовъдски дейности трябва да се извършат" обясни той.

Д-р инж. Мирослав Маринов благодари на всички, които през годините са работили, за да се реализират и обогатяват дейностите по горска педагогика." В навечерието на 1-ви юни Международният ден на детето, моят апел е към всички педагози и родители е “Да посадим гората в сърцата на децата”, защото те са бъдещето, те са нашите наследници в опазването на гората и природата", добави още той.

Сподели в: