Върни се горе

„SWOT анализът за Околна среда и климат ще бъде представен на 3 декември 2019 г. в Аулата на Аграрен университет – Пловдив. Поканени за обсъждане са всички заинтересовани страни“. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева по време на дискусия “Агробизнес 2020” в Пловдив. 
По думите й, срокът на изпълнението на трите анализа е края на месец декември. В началото на следващата година е предвидено провеждането на задълбочени дискусии за подготовка на новата ОСП. „След представяне на  SWOT анализа за Земеделие и хранително-вкусова промишленост пред бранша и отразяване на всички постъпили бележки, предстои да бъде финализиран и публикуван на страницата на Министерството“, допълни тя.
Съвсем скоро се очаква да се представи и SWOT анализът за Селските райони. След приемането на трите анализа ще се премине към Идентифициране на потребностите, които ще залегнат в новия стратегически план. „В новата ОСП  ще се търсят резултати, а не просто спазване на правилата, преминава се към нов модел за прилагането й, при който от държавите членки се очаква постигането на определени цели“, уточни заместник-министърът.
Обръща се по-голямо внимание на малки и средни стопанства, което е видимо от задължителната Схема за преразпределително плащане и предвидените тавани на плащания за големите стопанства. Определен е специален бюджет за младите фермери. ЕС е насочила усилия да намери мехнизми за навлизане на повече млади хора в земеделския сектор.
„За да се отговори на предизвикателствата в селскостопанския сектор допълнителен акцент в новата ОСП е поставен върху укрепване на връзките между селското стопанство, бизнеса и научноизследователската дейност. Целта е да осигури подкрепа за процеса по внедряване на иновативни решения в практиката“, обобщи заместник-министър Кръстева.

Сподели в: