Върни се горе

Близо 420 млн. лв. е общата сума на финансовата подкрепа с европейски и национални средства на земеделските производители в област Враца за периода 2014-2019 г. Това представлява близо 2,8% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс в този период.  Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев пред близо 180 стопани по време на среща от кампанията по Директните плащания във Враца.

Брутната добавена стойност от селскостопанския отрасъл през 2018 г. формира 6,4% от общата БДС за икономиката на област Враца, при средно 3,9% за страната. Областта разполага с около 5% от използваната земеделска площ в страната, като 78%  от тези площи, са обработваема земя. Най-широко застъпени са зърнените и маслодайни култури, като площите с тях заемат общо близо 94%, посочи още зам.-министърът. Той уточни, че най-добре представени са пшеницата, царевицата, слънчогледът и рапицата. През 2018 г. площите с царевица за зърно, заявени за подпомагане по СЕПП са се увеличили с близо 5% спрямо 2014 г.

Ръст има и в зеленчукопроизводството, като четири пъти и половина са нараснали площите със зеленчуци в областта в рамките на анализирания петгодишен период от 2014 до 2019 г. За същия период два пъти са нараснали площите с трайни насаждения и два и половина пъти площите със зърнени култури. Стопаните в областта са се насочили и към ореха, като атрактивна култура, като за кампания 2018 г. в областта са заявени два пъти и половина повече площи за подпомагане с орехи в сравнение с 2014 г. Заместник-министър Добрев допълни, че за периода има значително увеличение и на заявените площи с грах за зърно и тютюн.

„Динамика има и в животновъдството на област Враца в последните 5 години. Расте броят на биволите, който бележи ръст от 83% през 2018 г. спрямо 2014 г., като тук, в област Враца, са съсредоточени близо 17% от всички биволи в страната”, подчерта той.

С 83% нарастват и пчелните семейства за 5-годишния период. Макар и умерено, нараства и броят на птиците и говедата в областта, съответно с около 8% и 2%.

В последните 5 години е отчетен повишен брой на всички заявени по схемите за директна подкрепа категории животни в областта. При биволите увеличението е над четири пъти, при овцете и козите- с близо 41%, а при говедата - с около 3%. Отчита се и ръст на производството на някои основни животински продукти в областта, като биволско мляко  с 86%, пчелен мед с 49% и яйца с 35%.

Пред стопаните експерти от Министерство на земеделието, храните и горите представиха актуалните моменти от кампанията по директните плащания, както и развитието на дебата по бъдещето на ОСП. Той е отворен за мнения и становища както по време на срещите и дискусиите, които в момента текат в страната, така и на посочените контакти на страницата на Министерството.

Интерес предизвика представянето на новите моменти в законодателството по отношение на животновъдството, като стопаните проявиха активност при обсъждането на конкретни казуси, характерни за областта.

Земеделските производители бяха информирани и за преброяването, което стартира през септември. Предвидени са две възможности за участие - самостоятелно попълване на електронни въпросници или стандартни анкетни карти, попълвани от анкетьори, като стопаните са свободни да изберат предпочитаната от тях форма.

 

Сподели в: