Върни се горе

„Земеделието и развитието на селските райони в Югоизточна Европа е важен приоритет. Регионът има дългогодишни исторически традиции в областта на селското стопанство и притежава уникални географско-климатични условия за развитие на отрасъла“. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров при откриването на 41-та сесия на Асамблеята на Постоянната работна група за регионално развитие на селските райони на страните от Югоизточна Европа, чиито домакин е България, в качеството си на страна-наблюдател. Той подчерта, че страните от региона на Западните Балкани запазват ключовото си място сред партньорите на България. „Нещо повече, нека да си оказваме взаимна помощ и да споделяме ценния опит, който всяка държава е натрупала в годините“, призова заместник-министър Димитров.

По думите му основна цел е поддържане на конкурентоспособен и устойчив отрасъл, с баланс между опазването на околната среда, икономическия растеж и социалната отговорност. „Изключително важен аспект в постигането на това е развитието и задълбочаването на връзките на регионален, междудържавен и глобален мащаб, споделянето на опит и добри практики“, категоричен бе Димитров.

Заместник-министърът посочи, че земеделието заема специфично място в социално-икономическия живот на България. Наличието на плодородни почви и много добри климатични и географски дадености, обуславя развитието на отрасъла, включително и на биологично земеделие. Традициите в производството на зърнени култури, зеленчуци, плодове и отглеждането на животни, са основни фактори за развитието му. Аграрният отрасъл осигурява заетост на около 7% от населението и създава около 5% от общата брутна добавена стойност на страната. Неговата важна роля ще се запази и в бъдеще, особено предвид значението му за укрепване на икономиките на селските райони. Земеделските дейности ще останат важен източник на доходи за голяма част от населението и допирна точка между хората и околната среда.

Сподели в: