Върни се горе

На 30 юли 2019 г., вторник,  от 13:00 ч. в залата на хотел „Мериан Палас“ ще се проведе информационен ден по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. На срещата ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по вече откритата мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“, както и по мерките  2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ и 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, които предстои да бъдат открити в края на месец юли.

По време на информационния ден ще бъде представен и напредъкът при изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие.

Сподели в: