Върни се горе

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев посети община Троян, където се срещна със земеделски производители от област Ловеч. Поводът бе примерът на община Троян за иновации в областта на детското хранене. През 2023 г. общината получи регистрация като земеделски производител, което я прави първият регистриран земеделски производител–община и първата такава, която произвежда собствена продукция за децата в детските градини. Целта е да се осигури в максимална степен здравословно хранене за подрастващите. Чрез собствено производство на екологично чисти плодове и зеленчуци се осигурява храненето на децата в детските заведения и социални услуги на територията на общината.

На среща с кмета на общината Донка Михайлова, министър Вътев заяви, че Министерството ще положи усилия моделът да бъде приложен като пример и от други общини в страната. Той изтъкна, че с този подход се постига ранното приучаване на децата към правилното и пълноценно хранене. Анализите сочат, че в последните години затлъстяването на децата от общината рязко се е снижило. Това е в резултат на целенасочените усилия за въвеждане на здравословно хранене сред децата и развития масов спорт в община Троян. Министър Вътев подчерта, че е много важно да се проучи опитът, по който общината е успяла да приложи модела.

По време на посещението си в района, министърът на земеделието и храните Кирил Вътев се срещна и с над 90 земеделски производители. Основните въпроси, които бяха дискутирани са свързани с предстоящите промени в Закона за поземлените отношения, разпределението на пасища и мери и  сроковете за кандидатстване по директните плащания.

Срещите със земеделските производители и кметове на общини ще продължат в страната. Целта е да бъдат показани работещите добри земеделски практики и селскостопански инвестиции по места. Предстои посещение в района на Сандански, където ще бъдат представени добри земеделски практики в лозарството и винарството.

Сподели в: