Върни се горе

Инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите извършиха 4500 проверки между 14-и до 16-и юни. В резултат от контрола са съставени 79 акта и 14 констативни протокола. В посочения период служителите в държавните предприятия са реализирали 1959 инспекции. Те са на 958 обекти за добив на дървесина, 685 превозни средства, 26 ловци, 11 риболовци и 279 други физически лица. Съставени са 21 акта по Закона за горите и са задържани 27,20 плътни кубически метра обла дървесина и 14,39 пространствени кубически метра дърва.

В същите дни горските инспектори от  регионалните дирекции по горите (РДГ) в страната са извършили общо 2 541 проверки по спазване на горското и ловното законодателства. През контрол са преминали 252 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 471 обекта за добив на дървесина, 801 превозни средства, транспортиращи дървесина, 149 риболовци и 868 физически лица. Съставени са общо 14 констативни протокола и 58 акта за установени административни нарушения. Задържани са общо 4,54 плътни кубически метра фасонирана дървесина, 18,82 плътни кубически метра обла строителна дървесна, 22,20 пространствени кубически метра дърва за огрев, две моторни превозни средства, една каруца и две рибарски мрежи.

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите – Пазарджик са задържали 18 пространствени кубически метра дърва за огрев с незаконен произход в частен двор в гр. Сърница. Проверяващите констатират, че физическо лице съхранява дърва за огрев от бял бор и смърч, като същите несъответстват на описаните дървесни видове в представения на служителите превозен билет. В хода на проверката се установява, че е издаден последващ превозен билет за преместване на дървесината, която не е маркирана с контролна горска марка. За установените е изготвен констативен протокол, с който е задържана  съхраняваната дървесина. Потърсено е съдействие от служители на МВР. Работата по случая продължава, като предстои да бъде образувано производство.

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите – София са съставили два акта на водач на моторно превозно средство, транспортиращо незаконно добити дърва за огрев. Нарушението е констатирано в горска територия, намираща се в землището на местността Витиня. Инспектиращите са установили, че с моторното превозно средство се транспортира един пространствен метър дърва за огрев, немаркирани и непридружени с превозен билет. По случая на виновното лице са съставени два акта, като автомобила и дървата са задържани.

На 15.06.2022 г. в гр. София, при осъществена проверка на товарно моторно превозно средство от служители на РДГ-София е установено, че се транспортират 4,14 плътни кубически метра иглолистна фасонирана дървесина, маркирана с производствена марка, но с превозен билет, издаден на 14.06.2022 г. Проверяващите констатират още, че превозното средство не е снабдено с GPS устройство. На водача на превозното средство са съставени два акта по горското законодателство, с които са задържани автомобила и дървесината.

На 16.06.2022 г. при извършване на съвместна проверка от служители на РДГ- София и на ОД на МВР София в бивш стопански двор, намиращ се на територията на село Ярлово е  констатирано, че се съхраняват 131 броя трупи за бичене от черен бор, с общ обем 18,82 плътни кубически метра немаркирани с контролна горска, общинска или производствена марка. За нарушението е съставен констативен протокол, с който дървесината с незаконен произход е задържана. Работата по случая продължава.

За същия период от време три екипа горски служители са проверили общо 270 превозни средства, натоварени с дървесина на трите постоянни контролни горски пункта в района на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. В хода на проверките са не са констатирани нарушения на горското законодателство.

Сподели в: