Върни се горе

Представители на седем балкански държави обсъдиха новите предизвикателства в земеделието.  Дискусията се проведе в рамките на Балканска среща за регионалните трудности пред продоволствената сигурност във времена на кризи, която се провежда днес и утре в София. Събитието е организирано от българското аграрно министерство и в него участват делегации от Румъния, Гърция, Хърватия, Черна гора, Косово и Словения.

„Кризите се преодоляват, но паралелно ни учат и показват, че съвременният аграрен отрасъл изисква мултидисциплинарни действия за постигане на растеж и компенсиране на загубите“, посочи земеделският министър Явор Гечев. По думите му, селското стопанство е изключително важен сектор в икономиката, в световен мащаб, и стратегическото му значение непрекъснато нараства. Нужна е трансформация, съобразно новите глобални условия. Целта е да се утвърждават съвременни модели на устойчивост и растеж за постигане на продоволствена сигурност и справедливо икономическо и социално развитие. „Това може да бъде постигнато чрез пълноценното използване на науката“ отбеляза още министър Гечев.

Освен актуалните теми, свързани с предизвикателства пред продоволствената сигурност, породени от икономическите трудности, участниците коментираха последиците и начините за справяне с инфлационните процеси. Други теми на разговорите бе достъпът до суровините и транспортните коридори.

Според участниците, глобалните кризи като изменението на климата, увеличаването на населението, заплахата от глад и недохранване в някои региони на света, както и последиците от пандемията Ковид-19 оказват пряко влияние върху земеделския сектор. Тези фактори излагат продоволствената сигурност на риск, като прекъсват веригата на доставки и повишават значително цените.

Всички делегати се обединиха около мнението, че е необходимо да се работи на регионално ниво за насърчаване на местното производство и късите вериги на доставки. „Тази дискусия поставя основата на обмяна на опит и добри практики между държавите от Балканите като начин за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на земеделието“ коментира Явор Гечев. И допълни, че за постигането на всичко това е необходима повече ангажираност от страна на правителствата, неправителствените организации и земеделските производители.

По време на двудневната визита, делегатите на аграрните министерства от Балканите ще посетят иновативна ферма за биологично производство и ще обменят опит и добри практики в сектора.

Сподели в: