Върни се горе

През настоящата 2023 година отново ще може извънредно да се прилага подпомагане по мярката „Събиране на реколтата на зелено“ с цел преодоляване на смущенията на пазара в лозаро-винарския сектор. Мярката е част от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. Срокът за подаването на заявленията за участие в ИАЛВ е 20 юли 2023 г. Подаването на заявления за подпомагане в Държавен фонд „Земеделие“ е до 31 юли 2023 г., като на сайта на ДФЗ до 20 юли 2023 г. ще е публикувана заповед за бюджета по мярката и образци на документите за кандидатстване. Сключването на договор с ДФЗ е до 18 август 2023 г., като брането на зелено трябва да приключи до 1 септември 2023 г. Подпомагането е в размер на 60% от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете (1155,48 лв./ха) и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на интервенцията.

Редът на подпомагане е определен в изменената Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., публикувана днес в брой 61 на Държавен вестник.

С изменението се предвижда увеличение от 50% на 60% в подпомагането за винопроизводителни предприятия за дейности по мярка „Инвестиции в предприятия“, договорени между 16 октомври 2022 г. и 31 декември 2022 г., които ще се изпълняват през финансова 2023 година, когато разходите и плащанията са извършени преди 16 октомври 2023 година.

Сподели в: