Върни се горе

  „С 65 процента  са намалели площите, нападнати от корояд и ликояд през 2018 г., в сравнение с предходната.“  Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев по време на работна среща с директорите на държавните предприятия. Обследваните засегнати площи от корояди са 60 630 дка, докато през 2017 г. са били 174 049.  Основните причини за подобреното състояние на насажденията е своевременното провеждане на санитарните и принудителни сечи. Значителното количество валежи през пролетта и първата половина на лятото на 2018 г., също спомага за овладяване  на щетите.

  Инвентаризираното количество на повредена от корояди и болести иглолистна дървесина през 2019 г. в горските територии, управлявани от държавните предприятия възлиза на 685 000 куб. м стояща маса. В сравнение с 2018 г. установените повреди са намалели близо четири пъти. Към момента, териториалните поделения на държавните предприятия са възложили добива на 73% от достъпните количества на повредената дървесина.

  Добити са над  2 550 000 куб. м стояща дървесина от увредените иглолистни насаждения. Повече от 66 700  дка са освободените площи, които ще бъдат залесени или естествено ще се възобновят.

Сподели в: