Върни се горе

Държавен фонд „Земеделие“ преведе още 77 137 331 лева по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Субсидии получиха 58 015 земеделски стопани. Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), на база подадени възражения и изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за Кампания 2017 г., както и след постъпване на данни от Националната агенция за приходите (НАП) по отношение на разходите за труд извършени от земеделските стопани.
 

Доплащането по схемата е извършено съгласно Заповед № РД 09-572 от 15.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Изчисленията са направени по окончателна ставка от 196,58 лв./хектар.

Общо изплатените средства по СЕПП за кампания 2017 г. достигнаха 713,3 млн. лв. Още през декември миналата година земеделските стопани получиха основната част от плащанията за единица площ в размер на 636 млн. лв.

 
 
Сподели в: