Върни се горе

Над 400 участници се включиха в Осмата международна конференция по прилагането на подхода ЛИДЕР, която бе организирана от Министерството на земеделието днес в Поморие.

Министърът на земеделието д-р Иван Иванов и заместник-министърът на земеделието Момчил Неков откриха събитието и приветстваха участниците.

В поздравителен адрес на министърът на земеделието и развитието на селските райони на Румъния Адриан Чесною заяви силната си подкрепа за развитието на местните общности, както и ползотворното партньорство между България и Румъния. Той посочи, че ще насърчава междуинституционалното взаимодействие и засилването на връзките между двете страни в прилагането на подхода ЛИДЕР и създаването на нови възможности  за развитие на селските райони. 

Министърът на туризма Христо Проданов написа в поздравителен адрес, че глобализацията, засилването на културните и икономическите връзки, както и очакваното развитие на туризма в световен мащаб превръщат интереса към храната и националните кухни във все по-мощен стимул при избора на дестинация за пътуване. В адреса той благодари на организаторите на конференцията и отбелязва, че с общи инициативи можем да направим името на страната си още по-привлекателно не само като място за интересни пътешествия и почивка, но и за опознаване на традициите ни.

По време на конференцията Тибо Гиняр, председател на ЛИДЕР във Франция, заяви: "Европа е изправена пред ново предизвикателство и само заедно можем да го преодолеем. Работим много добре с България и Румъния от доста време и нашето желание е в бъдеще да задълбочим нашето сътрудничество".

От името на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ Матиас Сабо пожела успешно провеждане на събитието и отправи поздравления за организацията.

„Мотото „Съединението прави силата“ не е само един надпис на парламента на Република България. Това е бъдещото решение, около което трябва всички ние да се обединим в условията на безпрецедентна криза и война само на няколко километра от България, Румъния и външните граници на Европейския съюз (ЕС). Обединеният ЕС е това, което може да противостои на всички предизвикателства. За да имаме силен ЕС, той трябва да стъпи на местните общности, които сте вие“, заяви председателят на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите Пламен Абровски.

Донка Михайлова, заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България и кмет на Троян, благодари на министъра на земеделието д-р Иван Иванов за усилията, които полага, за да има ефективна координация между институциите по отношение на подхода ЛИДЕР.

„Подходът Водено от общностите местно развитие е най-естественият подход за българските общини. Той позволява ясно да дефинираме потребностите на местните общности и да посочим начините тези потребности да бъдат удовлетворени“, каза Михайлова. Тя допълни, че чрез местните инициативни групи с малко вложени европейски средства се постига значим резултат, тъй като това е отговорът на потребностите на местните общности. 

Конференцията се организира от Министерство на земеделието и в нея участват представители на изпълнителната власт и парламента на Румъния, участници от Франция, както и представители на Европейската комисия, кметове, представители на управляващите органи на финансиращите подхода програми, Държавен фонд „Земеделие“, експерти от европейски асоциации на местните инициативни групи и служители и участници от местните инициативни групи.

Подходът, който се изпълнява вече втори програмен период, е част от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Целта на събитието е да бъде представена подготовката за прилагане на подхода ЛИДЕР/ВОМР за следващия програмен период и да бъдат обсъдени добри практики при изпълнението му до момента.

По време на международното събитие ще бъде проведено изложение – базар с местни продукти и занаятчийски произведения от териториите на местните инициативни групи от България и Румъния на площад „Св. Св. Кирил и Методий“ в Бургас.

Сподели в: