Върни се горе

От 13 май до 31 май 2024 г. се отваря допълнителен прием на заявления по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”. Изплащането на средствата ще е до 17 юни 2024 г. Това реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

В Министерство на земеделието и храните е постъпило писмо с вх. № 62-196/25.04.2024 г. от Добруджански овощарски съюз, в което се отправя искане за удължаване на срока за подаване на заявления и представяне на необходимите документи, тъй като част от земеделските производители нямат възможност за закупуване на продуктите за растителна защита, допустими по схемата, в срока, определен в приетите указания и настояват за удължаването му до края на месец май т.г. В тази връзка УС на ДФЗ прие за целесъобразно да бъде открит допълнителен прием на заявления по схемата. 

Припомняме, че съгласно Указанията за прилагане на помощта, приети на 17.01.2024 г. беше открит прием на заявления за подпомагане, в периода от 19 февруари до 30 април 2024 г., а срокът за изплащане на средствата е до 31 май 2024 г.

С оглед на това, че в определения срок за прием и отчитане на документите, голяма част от земеделските стопани са успели да подадат заявление и да отчетат направените разходи, на тях ще бъде извършено плащане в рамките на предварително обявения срок до края на м. май.

Утвърденият бюджет по схемата за държавна помощ е до 10 000 000 лв. за 2024 г.

Изменените Указания за прилагане на схемата ще бъдат публикувани на сайта на Държавен фонд „Земеделие“.

Сподели в: