Върни се горе

   УС на Държавен фонд „Земеделие“ взе решение за разпределяне на ресурс за 2019 г. за държавна помощ сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBAL G.A.P.” Средствата са в размер на 100 000 лв.

   Целта на помощта е чрез подкрепа на земеделските стопани за въвеждане на стандарта GLOBAL G.A.P., да се оптимизира процесът по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци", да се намали използването на химически суровини и да се сведе до минимум вредното въздействие върху околната среда на земеделските операции.

   Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия - земеделски стопани и към признати групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци" за „ново участие" в стандарта GLOBAL G.A.P. Задължителен краен резултат за предоставяне на подпомагане, е получаването на валиден сертификат за съответствие със стандарта.

    Предстои да бъдат приети указания за предоставяне на помощта.

    Одобрени са 5,5 млн. лв. за зимни пръскания за 2019 г.

    Управителният съвет на фонда утвърди и годишен финансов ресурс за 2019 г. в размер на 5 500 000 лв. по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Целта на помощта е ограничаване на загубите от разпространяването на зимуващи вредителите по трайните насаждения. Предстои да бъдат изготвени указания за кандидатстване.

Сподели в: