Върни се горе

Служебното правителство осигурява нужните 295 млн. лева за изплащане на „украинската помощ“ към земеделски стопани. С днешното решение на Министерски съвет се утвърждават необходимите 235 млн. лв. на Държавен фонд „Земеделие“ за разплащане на помощта, съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна. Над 200 млн. лв. са от преструктуриране на сметките на ДФ "Земеделие".

60 млн. лв. от тях се осигуряват от § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия” по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2024 г. и 155 млн. лв. от трансфера към централния бюджет за Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2024 г. и тяхното прехвърляне. 80 млн. лв. е размерът на ресурса, който е осигурен от централния бюджет. 

Средствата се отпускат за подкрепа на земеделските стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и пчелни семейства, както и производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя и тютюн и за подпомагане на земеделските стопани производители на зърнени и маслодайни култури. За целта служебното правителството прие и решение за утвърждаване на актуализирани годишни разчети на Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие" за 2024 г.

Сподели в: