Върни се горе

Със заповед на министъра на земеделието Явор Гечев е определен размерът на ставките по извънредната финансова помощ за приспособяване на земеделските стопани, засегнати от икономическата криза след конфликта между Русия и Украйна. Помощта за България от 10,6 млн. евро, определена от Европейската комисия, беше допълнена от националния бюджет до 62 млн. лева.

При наличие на остатък от бюджета той ще се преразпредели от Държавен фонд „Земеделие“ пропорционално между одобрените заявители в рамките на бюджетите по сектори. Помощта ще се изплаща за животински единици от съответната категория животни, както и за хектар с винено грозде и оранжерийни зеленчуци.

За земеделските производители, отглеждащи оранжерийни зеленчуци в отопляеми оранжерии, е определена ставка в размер на 17 365,47 лв. на хектар, а за неотопляеми оранжерии – 3 571,72 лв. на хектар. За фермерите, отглеждащи свине майки, е утвърдена помощ от 72,84 лв./ЖЕ, за стопаните, отглеждащи прасета за угояване – 66,82 лв./ЖЕ. Разпределението на ставките в помощ на птицевъдния сектор за животинска единица е следното: за кокошки носачки – 119,10 лв./ЖЕ, 22,30 лв./ЖЕ за бройлери, за родители – 244,50 лв./ЖЕ, за пуйки – 41,30 лв./ЖЕ и за патици – 36,79 лв./ЖЕ. За производители, отглеждащи винено грозде, е утвърдена ставка в размер на 373,53 лв. на хектар.

Сподели в: