Върни се горе

Със заповед e определена ставката за подпомагане за един допустим хектар по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда за Кампания 2020 г. Тя е в размер на 133,82 лв./ха.

Схемата за зелените директни плащания е задължителна за прилагане от държавите членки и от земеделските стопани, получаващи плащания по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати средствата на земеделските стопани по схемата в петък, 23 април 2021 г.

 

Сподели в: