Върни се горе

Представители на науката и бизнеса ще поставят начало на по-широка обществена дискусия по въпросите за продоволствената независимост на България. Форумът на тема „Устойчива агрохранителна система – национален приоритет за продоволствената независимост на България“ се организира от Министерството на земеделието и храните.

В рамките на дискусиите ще се акцентира на потенциала на аграрните научни изследвания и иновациите, както и на възможностите за трансфер на знания и иновации към агрохранителния бизнес.

Събитието ще се състои на 31 май 2024 г. (петък), от 13:00 часа, в зала 2 на Националния дворец на културата, София.

Сподели в: