Върни се горе

Продължават проверките по контрола върху дейностите в горите. На 11 октомври, в землището на с. Варвара, общ. Средец горските инспектори от Регионална дирекция по горите – Бургас са извършили проверка на моторно превозно средство. Установено е, че се транспортират 10,68 куб. м технологична тополова дървесина, която не е маркирана. За констатираното нарушение по Закона за горите е съставен акт. Задържани са автомобилът и дървесината.
През тази седмица над 28 кубика дървесина, в това число дърва за огрев и четири моторни превозни средства са задържали горските инспектори само от четирите регионални дирекции по горите в Бургас, Пазарджик, Берковица и София при по-значими нарушения. Те са при транспортиране и съхранение на немаркирана дървесина или без документи, доказващи законния й произход. Установени са на територията на с. Варвара, общ. Средец, с. Драгичево, общ. Велинград, с. Габровица, общ. Белово, с. Ошане, общ. Белоградчик и с. Доганово, общ. Елин Пелин.
Горските служители при регионалните дирекции по горите, освен нарушения по Закона за горите, са извършили проверки за спазване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за рибарството и аквакултурите.
Служителите от РДГ – Ловеч са констатирали нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча в землищата на с. Рупци, община Червен бряг и с. Новачене, общ. Никопол. Задържани са ловно оръжие, боеприпаси, както и отстреляните фазан и дива свиня. Нарушенията са за лов на неразрешен дивеч и в район, различен от този, който е вписан в разрешителното.  
Служители при РДГ – Бургас са съставили два акта по Закона за рибарството и аквакултурите. Нарушителите са ловили риба в язовир „Ясна поляна“ в период, когато има забрана за дейността.
За първата седмица на октомври (1 – 7.10.2018 г.) служителите на шестнайсетте регионални дирекции по горите  са съставили 81 акта за нарушения по Закона за горите. Те са установени при извършените 6400 проверки на територията на страната. Проверени са 900 обекти за добив, складиране, преработка и търговия с дървесина, 1800 моторни превозни средства, транспортиращи дървесина, над 3700 ловци, риболовци и други физически лица. Задържани са повече от 30 кубика дърва за огрев, 7 автомобила, две каруци и три моторни триони.

Сподели в: