Върни се горе

Националният съвет по храните обсъди проекти на нормативни актове, свързани с  производството, преработката и дистрибуцията на храни, днес в Министерството на земеделието и храните.

В заседанието участваха министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов, заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев, заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова,  заместник-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов, представители на институции и контролни органи, отговорни за политиката в областта на храните, изследователи от академичните среди, браншови асоциации на производители и преработватели на храни и неправителствени организации.

Дирекция „Политики по агрохранителната верига“ на МЗХ представи законодателните инициативи и новопубликуваните нормативни актове в областта на храните, както и законодателните инициативи на Европейската комисия.

По време на дискусия за българските стандарти (БДС) при храните, създадени преди членството на България в ЕС, експерти информираха, че същите не са актуализирани съгласно изискванията на европейското законодателство в областта на храните. Участниците се обединиха, че има нужда от тяхното осъвременяване. България трябва да актуализира законодателството си в съответствие с европейските регламенти, като в същото време е необходимо да се осигури плавен преход и адаптационен период, заяви министър Георги Тахов. „Инициативата на МЗХ ще е полезна както за индустрията, така и за официалния контрол“, заяви председателят на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България Жана Величкова.

Друга тема на заседанието беше изпълнението на мерките от Плана за действие към Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни (2021 г. - 2026 г.) и подготовката на Ръководство за преразпределение на излишъка от годни за консумация храни на нуждаещи се лица, както и възможностите за увеличаване на дейностите по хранително банкиране.

Изпълнителният директор на Българска хранителна банка Цанка Миланова съобщи, че предстои съвместна инициатива с БАБХ, като предстои да бъдат организирани семинари, на които бизнесът ще бъде запознат с условията за даряване на храна.

Предстои за обществено обсъждане да бъде публикувано изменение на Наредба № 12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита, съобщиха експертите на МЗХ.

Сподели в: