Върни се горе

 Министерство на земеделието и храните организира научен агрофорум на тема „Устойчива агрохранителна система – национален приоритет за продоволствената независимост на България“. На събитието ще бъдат представени достиженията на доказани световни български учени в областта на приложната земеделска наука.

С провеждането на агрофорума ще се постави ново начало  за обединяване на научния потенциал вътре и извън страната, за да може България да посрещне предизвикателствата, свързани с амбициозните цели на европейската политика за устойчив екологичен преход, фокусирани върху продоволствената сигурност, здравето на обществото и опазването на природната среда. В тази връзка чрез събитието ще се обърне особено внимание на потенциалът на аграрните научни изследвания и иновациите, както и ще се осъществи връзката за трансфера на знания и иновации към агрохранителния бизнес.

Форумът  ще се проведе на 31 май 2024 г. (петък), от 13:00 часа, в зала 2 на Националния дворец на културата гр. София(вход от към фонтаните). 

С програмата и участниците в събитието може да се запознаете тук.

Сподели в: