Върни се горе

Министърът на земеделието д-р Иван Иванов проведе среща със свои колеги от ПЕС преди заседанието на Съвета по земеделие и рибарство в Люксембург. Министрите обсъдиха необходимостта от търсене на нови възможности за подпомагане на земеделските производители в ЕС.

Министър Иванов и португалският му колега запознаха участниците с искането на 13 държави членки за извънредна временна мярка със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Този въпрос ще се разглежда в рамките на заседанието на Съвета. Присъстващите министри  бяха единодушни, че цените на торове, дизел, електроенергия и газ са нараснали до непоносими за фермерите равнища.

Всички  министри подчертаха, че трябва да се обединят усилията за намиране на баланс между подпомагането и зелените цели. Най-важно е да запазването на конкурентоспособността на земеделските производители, за да продължат да осигуряват продоволствената сигурност в ЕС и включването в хуманитарните мисии в условията на война. Министрите ще бъдат в постоянен контакт, ще обменят опит в изготвянето на пакети за подпомагане и ще правят общи предложения до ЕК.

Сподели в: