Върни се горе

Утре, 13 октомври 2022 г. (четвъртък), министърът на земеделието Явор Гечев ще връчи над 10 договори за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ за малки пилотни проекти на Местни инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На церемонията ще присъстват кметове на населените места и ръководители на инициативните групи. Общата стойност на одобрените проектни предложения е в размер на 1,4 млн. лева. Целта на подмярката е да се подкрепят дейности, с които ще се популяризира подходът, да се запази вече създадената структура на МИГ-а, да се съхрани местната идентичност и да се приложат иновативни практики на територията им.

Събитието ще се състои в Централното фоайе в сградата на Министерството на земеделието от 13:00 часа.

Сподели в: