Върни се горе

Земеделската наука трябва активно да представя постиженията си. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев по време на първото заседание на Консултативния научен съвет към министъра на земеделието и храните, което се проведе в МЗХ. Участниците в заседанието обсъдиха редица теми, сред които актуализирането на агроекологичното райониране на страната, хидромелиорациите, ускореното въвеждане на постиженията на земеделската наука в практиката и финансирането на научните изследвания.

„Целта на създаването на Консултативния съвет е ползотворното сътрудничество и необходимостта от трайна връзка между науката и практиката. Благодарение на научните постижения можем да използваме правилно природните ресурси“, каза министър Вътев.

Сред основните задачи на Консултативния съвет той посочи актуализирането на районирането на страната по климатично-почвени условия, с цел отглеждането на най-подходящите култури и сортове, повишаване на продуктивността в животновъдството в резултат от селекцията, активизирането на работата в институтите на Селскостопанска академия и селскостопанските гимназии, решения за устойчиво развитие на земеделието и лесовъдния сектор.

Министър Вътев подчерта, че обществото чака решения на чувствителни въпроси, като даде пример с темата за новите геномни техники. В тази връзка той информира, че МЗХ очаква своевременно становища от научната общност по тази тема.

Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Виолета Божанова каза, че създаването на Консултативния съвет е конструктивна идея, която трябва да се превърне в работеща платформа и да насочи фокуса на общественото внимание към значението на научните изследвания.

Акад. Атанас Атанасов заяви, че Консултативният съвет трябва да предприеме изпреварващи действия по отношение на належащите проблеми пред земеделските производители и това да бъде отразено в програмата му. Той изтъкна колко е важно да бъдат поставяни въпроси като навлизането на дигитализацията, изкуствения интелект и възможностите на нанотехнологиите за развитието на съвременното земеделие.

В заседанието участваха още заместник-министрите на земеделието и храните Таня Георгиева, Александър Йоцев, Мирослав Маринов и Георги Тошев.

Членове на Консултативния съвет са: съветникът на министъра на земеделието и храните проф. Кольо Динков, председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Виолета Божанова, проф. дсн Живко Кръстанов от Институт по земеделие - Стара Загора, директорът на Агробиоинститут – София проф. дн Иван Атанасов, директорът на Института по гората към БАН чл. кор. дн Георги Георгиев, директорът на Института по физиология на растенията и генетика към БАН проф. д-р Валя Василева, преподавателят в Лесотехническия университет проф. д-р Иван Палигоров, деканът на Хидротехническия факултет в УАСГ доц. д-р инж. Петър Филков, проф. Димитър Домозетов, директорът на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ проф. дн Ирена Атанасова, директорът на Института по овощарство в Пловдив проф. дн Стефан Гандев и държавният експерт в МЗХ д-р Ивелин Ризов.

Сподели в: