Върни се горе

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев участва в министерска конференция на тема „Биозащита и ваксинация: основни инструменти за превенция, контрол и ликвидиране на болести по животните“, която се проведе в Брюксел, Белгия. 
Конференцията бе организирана от Белгийското председателство на Съвета на Европейския съюз с домакин вицепремиерът на Белгия и федерален министър на земеделието Давид Кларинвал.
В събитието участие взеха министри, ръководители на ветеринарни служби на държави от и извън Европа, представители на Европейската комисия, институции,  международни организации, експерти  и ключови заинтересовани страни.
С оглед на последните научни проучвания, иновации и добри примери в превенцията и контрола на заболяванията участниците подчертаха значението на превантивния подход, основан на биосигурността и ваксинацията, като инструменти в борбата срещу болестите по животните. Особено внимание беше отделено на две важни заболявания, които са причина за значителни икономически загуби за свиневъдството и птицевъдството в глобален мащаб, а именно африканската чума по свинете и високопатогенната инфлуенца по птиците.
Актуална информация беше представена относно мащабното разпространение на двете заболявания, последвана от дискусия относно бъдещите перспективи за контрол в рамките на последните актуализации на европейското законодателство. Франция и Нидерландия споделиха ценен опит и предизвикателства с ваксинацията срещу високопатогенна инфлуенца по птиците, което беше високо оценено от участниците.
Събитието приключи с кръгла маса и заключение, че биосигурността е ключов и основен фактор в превенцията и контрола на заболяванията, но в някои случаи са необходими допълнителни стратегии като ваксинация.

Сподели в: