Върни се горе

„Трябва да привлечем млади и високообразовани кадри в сферата на хидромелиорациите“. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев по време на втория Консултативен съвет по хидромелиорации и поливно земеделие, който се проведе в МЗХ, днес. Той посочи, че е необходимо да има и споразумение с университетските среди, за да бъдат предвидени повече бройки при прием за кандидатстване.

В заседанието участие взеха заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев и изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева.

От своя страна заместник-министър Тошев информира, че са предприети редица мерки за възстановяването на напояването и за рехабилитацията на инфраструктурата ще бъдат инвестирани 100 млн. евро по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Участниците в Консултативния съвет приеха цените, по които ще се извършва доставката на вода за напояване за поливен сезон 2024 г.  По време на заседанието се обсъди и рехабилитацията на обекти на „Напоителни системи“ ЕАД, с цел възстановяване на водната инфраструктура чрез финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Участниците се договориха за изработване на критерии, с които ще се определят обектите за приоритетно ремонтиране. МЗХ ще ускори разговорите с Министерство на околната среда и водите за облекчаване законодателството за водовземане от повърхностни и подземни води за напояване.

По време на заседанието се реши да се стартира обсъждането на  предстоящи промени в Закона за водите.

Сподели в: