Върни се горе

Днес, 24 ноември, в 13:00 ч., министърът на земеделието и храните Кирил Вътев ще връчи 24 договора на изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева. Договорите са по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Сподели в: