Върни се горе

България се присъединява към искането за увеличаване на тавана на помощта „de minimis“ в сектора на селското стопанство, рибарството и аквакултурите. Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов на заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург.

На заседанието делегацията на Германия, от името на делегациите на България и още 13 държави членки представи искане към Европейската комисия за увеличаване тавана на „de minimis“ в селскостопанския сектор на предприятие до 50 000 евро, в продължение на три години и съответно националните тавани за държавите членки. Аналогични мерки следва да се приложат и за сектора на рибарството и аквакултурите.

Общата селскостопанска политика на ЕС се нуждае от адекватен бюджет, който осигурява справедливо ниво на подпомагане на фермерите, за да няма неравнопоставеност на земеделските стопани в Европейския съюз, заяви министър Тахов. „Важно е да се отчитат нарастващите предизвикателства пред земеделието и да се гарантира бюджет в достатъчни размери, който да донесе сигурност в сектора. От съществено значение е да се работи за изравняване на нивата на директни плащания, за да могат земеделските стопани от държавите с по-ниски плащания да се чувстват равнопоставени на останалите фермери в ЕС“, допълни той.

„Необходимо е да възстановим доверието на земеделските производители в Общата селскостопанска политика“, каза министър Георги Тахов.

На дискусия за свързаните с търговията въпроси на селското стопанство министърът на земеделието и храните заяви, че е необходимо предварителните оценки на въздействието на търговските споразумения и автономните търговски мерки на ЕС да включват по-детайлен анализ. Целта е да не се стига до компрометиране на жизнеспособността на чувствителни земеделски сектори. Министър Тахов допълни, че подходящ инструмент за ограничаване на негативното въздействие е въвеждането на тарифни квоти с нулево или намалено мито, вместо пълна либерализация. Добре би било и предварително да има яснота за евентуални мерки за подпомагане на уязвимите сектори.

Сподели в: