Върни се горе

Към края на месец септември 6-те държавни предприятия имат изпълнение на планираните количества за добив за 2018 г. за снабдяване на населението с дърва за огрев чрез директни продажби в размер на 700 хиляди пространствени кубически метра. Това е над 54% от планираните за годината директни продажби на населението на дърва за огрев от държавни горски територии, увериха днес директорите на държавните предприятия по време на среща с министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. С тази количества вече директно са задоволени нуждите на над 101 хиляди домакинства.

От предприятията увериха, че поддържат равномерен темп на снабдяване по изготвените от кметовете списъци на хората, заявили желание за закупуване или добив на дърва за огрев. Добитите и предоставени количества от временни складове и с разрешения за добив на корен са на миналогодишните равнища, като се очаква засилване на интереса през октомври и ноември месец. От предприятията информираха, че въпреки предприетите от тях информационни и организационни мерки за стартиране на снабдяването по-рано още в началото на лятото, традиционно запасяването се извършва през есенните месеци след прибирането на реколтата.

Министър Порожанов отправи указание към всички директори на държавни горски и ловни стопанства да поддържат постоянен контакт с местните власти, като дори и на местата, където населението се снабдява с дърва за огрев от общински или частни гори, да се поддържа готовност за оказване на съдействие от страна на държавните горски структури в случай на недостиг или нерегулярни доставки от горските територии общинска, частна или друга собственост.

От предприятията съобщиха, че се поддържат и ценови равнища близки до миналогодишните. От Южно централно предприятие припомниха, че все още има възможност за извличане на поразена от корояди дървесина за огрев на преференциално ниски цени от 1 лев на кубик дървесина, добита директно „на корен”.

Извън възможността за директна продажба на населението от временен склад и „на корен”, държавните предприятия предоставят и още 1 138 000 плътни куб. метра (или 1 810 000 пространствени куб. м) дървесина чрез търгове и по ценоразпис на юридически лица и фирми, които те от своя страна продават на населението, по данни на дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия” в министерството.

Заместник-министър Атанас Добрев припомни, че дърва за огрев се добиват и в гори, собственост на общини, юридически, физически лица и религиозни организации, като размерът на добитата дървесина от тях е близо една трета от този в държавните територии. Той подчерта, че е засилен и контролът в горските територии, като от началото на годината до сега са извършени над 260 000 проверки, съставени са близо 7 000 акта и са задържани над 4 000 куб. м. плътна дървесина, в това число близо 3 500 куб. м. дърва за огрев.

По данни на Изпълнителна агенция по горите общо от началото на годината до края на септември е добита дървесина за огрев от различни видове собственост в размер на над 2 182 352 плътни куб. м. От агенцията увериха и че към момента няма данни за повишен износ на дървесина от страната.

Сподели в: