Върни се горе

„Предприетите от Европейската комисия мерки за извънредна подкрепа и облекчаване на положението на земеделските производители са добра първа стъпка, но обявеният пакет за подкрепа на сектора заедно с възможността за държавна помощ няма да бъдат достатъчни с оглед на заплахите за устойчивостта на цялата хранителна верига и абсолютната непредвидимост на развитието на събитията“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време на заседанието на Съвета по земеделие и рибарство в Люксембург.

По думите му с този ресурс трудно би могло да се покрият дори отчасти най-засегнатите сектори в страната, а приетите критерии за дейности, извършвани от фермерите, допълнително стесняват възможностите за подпомагане в най-силно засегнатите сектори.

„Ситуацията в Украйна оказва неблагоприятно въздействие и върху сектор „Захар“ в Европа, в това число и за държави като България, които са силно зависими от вноса на сурова и бяла захар“, отчете министърът на земеделието. Той посочи, че Украйна и Молдова са едни от алтернативните източници на бяла захар за България от региона, но в момента тези източници са несигурни. „В тази пазарна обстановка основното направление за осигуряване на потреблението на захар в България е преработката на суровата тръстикова захар за рафиниране. Ето защо България би искала да се регламентира преференциален достъп до суровини за рафинериите в държавите членки с дефицит на захарно цвекло“, каза министър Иванов.

По отношение на сектор „Рибарство“ той заяви, че приетото решение за прилагане на кризисни мерки от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) 2021-2027 за компенсиране на последиците от войната в Украйна е добър инструмент, но не бива да е единственият. „Бихме искали да бъдат предприети незабавни действия за отключване на кризисни мерки и по текущия фонд ЕФМДР 2014-2020 с оглед предоставяне на възможност на държавите членки да подпомогнат сектора съгласно специфичните си нужди“, каза д-р Иван Иванов.

Сподели в: