Върни се горе

Жътвата на пшеница в страната протича интензивно и над половината от засетите 12 млн. дка са прибрани

„Резултатите до момента показват, че прибраната пшеница ще бъде над 6 млн. тона и ще се доближи до нивата от миналата година. Ето защо спокойно мога да кажа, че хлебният баланс у нас е осигурен“, това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време на закриването на тазгодишната жътвена кампания в с. Козарево, Ямболска област. По думите му жътвата на пшеницата в страната протича интензивно и над половината от засетите 12 млн. дка са прибрани. „Условията за жътвата бяха подходящи, което позволи зърното да се ожъне с високо качество и навреме“, каза министър Иванов.

Той подчерта, че конкретно за област Ямбол при пшеницата от 746 000 дка са ожънати над 470 000 дка и са прибрани 240 000 тона при среден добив от 503 кг/дка. Ечемикът е на 100% прибран в областта, като са ожънати 63 000 дка при среден добив от 520 кг/дка. „На национално ниво жътвата на ечемика почти приключи с произведени около 630 000 тона“, уточни министър Иванов. Той бе категоричен, че ще бъде задоволено вътрешното потребление и ще има значителни количества за износ, защото страната ни е нетен износител на зърнени култури за държавите от Европейския съюз и трети страни.

Министърът на земеделието заяви, че прилагането на инструментите на Общата селскостопанска политика в България в значителна степен промени визията на селското ни стопанство. “Днес земеделието у нас е по-ефективно и продуктивно, което е резултат от подобрената материално-техническата база на работещите в сектора“, категоричен бе д-р Иван Иванов. Той уточни още, че е безспорен факт подкрепата с европейския финансов ресурс, която доведе до увеличаване на земеделската земя в добро селскостопанско състояние, намаляване на дела на необработваните земи, окрупняване на стопанствата и увеличаване на размера на използваната земеделска площ в тях. „Делът на обработваемата земя се увеличава, като нарастването се дължи основно на увеличените площи със зърнени и маслодайни култури“, отчете министърът.

В заключение министър Иванов благодари на земеделските производители за всеотдайния им труд, благодарение на който имаме хляб на трапезата, и им пожела още по-добра реколта догодина.

След закриване на тазгодишната жътвена кампания в Ямболска област министърът на земеделието Иван Иванов посети земеделска база в с. Кукорево, която е регионален дилър за Югоизточна България на трактори, зърнокомбайни и друга земеделска техника. Там се проведе  и среща със земеделски производители от община Тунджа и региона. На срещата бяха обсъдени актуални проблеми и бяха отправени предложения към министъра. Дискутирани бяха темите за контрола на украинското зърно, завишените цени на торове, данъчната политика. Земеделските производители отправиха въпроси за стимулите за млади фермери в Стратегическия план. От своя страна министър Иванов увери, че ще се разгледат подробно всички индивидуални казуси и ще се обърне внимание на предложенията, които отправиха към него земеделските производители в областта.

Сподели в: